برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

مدیریت آزمایشگاه کنترل غذا ودارو

تاریخچه:

آزمایشگاه کنترل غذا و دارو این معاونت با زیربنایی بالغ بر 750 مترمربع  فعالیت خود را با دو بخش شیمیایی و میکروبی در سال 1349 آغاز نموده و با تجهیز و توسعه فضای فیزیکی آزمایشگاه و جذب کارشناسان، در سا‌ل‌های متمادی توانسته در زمره آزمایشگاه‌های برتر و سطح یک معاونت‌های غذا و دارو کشور قرار گیرد.

رسالت:

 رسالت آزمایشگاه کنترل غذا و دارو تضمین سلامت و ارتقاء کیفیت انواع مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، دارو و مکمل‌ها می‌باشد.

چشم انداز:

 - اطمینان از دقت و صحت نتایج با اعتبارسنجی روش‌های آزمون 

- افزایش رضایت مشتریان و پاسخگویی مناسب و به موقع نتایج نمونه‌های دریافتی 

- ارتقای شاخص‌های کیفی محصولات خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و دارو و مکمل‌ها

 - پایش عوامل خطرزای محصولات خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و دارو و مکمل‌ها

- ارتقاء سطح آزمایشگاه واحدهای تولیدی فعال از طریق بازدیدهای مستمر

- کسب رتبه برتر آزمایشگاه‌های سطح یک معاونت‌های غذا و دارو کشور

 اهداف:

  •  افزایش تجهیزات تخصصی آزمایشگاه و برگزاری آموزش­های لازم به منظور پیاده­سازی روش­های آزمون جدید و معتبر

  •  بهره­ گیری از تخصص و تجارب اساتید و اعضاء هیات علمی استان و در صورت لزوم عقد تفاهمنامه همکاری با سایر مراکز علمی کشور

  •   ارتقاء سطح علمی و انگیزه کاری پرسنل 

  • تامین به موقع و مناسب منابع مالی مورد نیاز

اهم وظایف:

 - انجام آنالیزهای کنترل کیفیت مواد اولیه و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تولید داخل کشور و وارداتی به کشور

 - صحه‌گذاری روش‌های آزمون و اطمینان از صحت و دقت نتایج آزمون گزارش شده توسط آزمایشگاه

- شرکت مؤثر در آزمون‌های مهارت‌آزمایی بین‌المللی و مقایسات بین آزمایشگاهی کشوری

- بازرسی‌ و نظارت بر نحوه انجام آزمون‌ها و کنترل‌های لازم در آزمایشگاه‌های صنایع تولیدی استان و اطمینان از حسن اجرای GLP (Good Laboratory Procedures)

- آموزش به مسئولان فنی واحدهای تحت پوشش تولیدی استان و دانشجویان مراکز آموزش عالی

 - استقرار و به‌کارگیری الزامات فنی و مدیریتی استاندارد بین‌المللی آزمایشگاهیISO/IEC17025:2017

- تدوین دستورالعمل‌های کاری آزمایشگاه (SOP: Standard Operation Procedures)

- رتبه‌بندی آزمایشگاه‌های همکار، مجاز و آزمایشگاه واحدهای تحت پوشش تولیدی استان

- مشارکت در طرح‌های کشوری اعلامی سازمان غذا و دارو و انجام آزمون‌های درخواستی از جمله:

PMS (Post Marketing Surveillance) ، (PMQC (Post Marketing Quality Control دارو و مکمل و تجهیزات

- ارائه اطلاعات آماری عملکرد آزمایشگاه به منظور بیان توانمندی این واحد در امر کنترل و نظارت بر کیفیت مواد اولیه و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و دارو و مکمل‌ها

- تهیه و تدوین فرآیندهای ارتقای کیفیت و برنامه استرات‍ژیک آزمایشگاه

- تهیه و تکمیل مدارک مورد نیاز برنامه‌های عملیاتی و خودارزیابی سازمان غذا و دارو

- ارتباط با ادارات کنترل و نظارت بر امور غذا و سازمان‌های ذی‌ربط در جهت افزایش توان نظارتی دانشگاه علوم پزشکی بر تولیدات داخلی، وارداتی و مواد اولیه فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و دارو و مکمل‌ها

بخش های تخصصی:

* فیزیکو شیمیایی

*  بسته‌بندی

 * آرایشی و بهداشتی

 * رنگ

* میکروب‌شناسی

 * آنالیز دستگاهی

* دارو و مکمل

 

 

 

 

تنظیمات قالب