برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

مهندس فرزاد صیادی فر

 رئیس اداره فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل

 

کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی

 

 

شماره تلفن مستقیم: 32758345-044

دور نگار: 32787412-044

ایمیل:fdo@umsu.ac.ir

 

 

تنظیمات قالب