برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

دکتراکبر زمانی

دکترای علوم و صنایع غذایی

مدیر نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

 

 

شماره تلفن مستقیم: 32787381-044

ایمیل:Fdo.ttac1@umsu.ac.ir

 

معرفی مدیران سابق:

 

نام مدیران

تحصیلات

دوره تصدی

آقای دکتر ابراهیم خلیل بنی حبیب

متخصص طب سنتی

1381-1386

آقای مهندس قادر حاجی قلیزاده

کارشناس تغذیه

1386-1391

آقای مهندس ناصر غضنفری راد

کارشناسی ارشد بیوشیمی

1391-1393

آقای مهندس قادر حاجی قلیزاده

کارشناس تغذیه

1393-1397

خانم مهندس نسرین حقیقت افشار

کارشناسی ارشد شیمی

1397-1401

آقای دکتر اکبر زمانی

دکترای علوم و صنایع غذایی

1401

 

 

 

تنظیمات قالب