برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

دکترمهدی رهبر

مدیر نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی

 

دکترای عمومی داروسازی

 

 

شماره تلفن مستقیم: 32764546-044

دور نگار: 32764546-044

ایمیل:fdo.imed@umsu.ac.ir

 

معرفی مدیران سابق:

مدیر

مدرک تحصیلی

دوره تصدی

دکتر لعیا صدیق راد

دکترای حرفه­ای داروسازی

1397 تا 1399

دکتر سعید مجیدی مغانجوقی

دکترای عمومی دندانپزشکی

1399 تا 1400

دکتر مهدی رهبر

دکترای حرفه ای داروسازی

1400 تاکنون

 

 

 

تنظیمات قالب