English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ١١ آذر ١٤٠٢
 • مجموعه
  زیر مجموعه
  عنوان فرِآیند
  شناسه
  فرآیند
 • آزمايشگاه كنترل غذا و دارو اروميه
  غذا و دارو
  دریافت و توزیع نمونه‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و دارو و مکمل
 • آزمايشگاه كنترل غذا و دارو اروميه
  غذا و دارو
  آزمایش و ارزیابی فنی آزمایشگاهی نمونه‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و دارو
 • آزمايشگاه كنترل غذا و دارو اروميه
  غذا و دارو
  روش اجرایی ارزیابی و رتبه‌بندی آزمایشگاه‌های واحدهای تولیدی و آزمایشگاه‌های همکار و مجاز