English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠١ مهر ١٤٠٢

نام داروخانه نوع سرویس شهر / روستا شهرستان تلفن آدرس
شبانه روزی دکتر بابایی شبانه روزي شهر قره ضياءالدين شهرستان چايپاره 0436727272 میدان انقلاب اول خیابان شهید اصغرزاده
بیمارستان امام خمینی(ره) چایپاره شبانه روزي شهر قره ضياءالدين شهرستان چايپاره 04436727901 خیابان بیگ جوان بیمارستان امام خمینی(ره)
دکتر رنجدوست شبانه روزی شهر قره ضياءالدين شهرستان چايپاره 04436726172 قره ضیاالدین میدان انقلاب
دکتر صغری محمدی شبانه روزي شهر قره ضياءالدين شهرستان چايپاره 04436727901 قره ضیاالدین خیابان مدرس بیمارستان امام خمینی چایپاره