English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ١٠ آذر ١٤٠٢

نام داروخانه نوع سرویس شهر / روستا شهرستان تلفن آدرس
شبانه روزی دکتر مامشی شبانه روزي شهر پيرانشهر شهرستان پيرانشهر 04444237029 خیابان شهید بهشتی، نبش غربی میدان جمهوری اسلامی
بیمارستان امام خمینی(ره) پیرانشهر شبانه روزی شهر پيرانشهر شهرستان پيرانشهر 04444234525 خیابان پزشک
دکتر خضری شبانه روزی شهر پيرانشهر شهرستان پيرانشهر 04444223646 خیابان قدس پایین تر از فلکه گاز
دکتر رسولی شبانه روزی شهر پيرانشهر شهرستان پيرانشهر 0444444238 خیابان قدس -پایین تر از درمانگاه سپاه نرسیده به 4 راه مادر
دکتر ایماز شبانه روزی شهر پيرانشهر شهرستان پيرانشهر 04444241819 خیابان پزشک نبش ۱۵ خرداد جنوبی