English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ١٠ آذر ١٤٠٢

شهر نام داروخانه/روزهای تعطیل  دوشنبه 29 اسفند سه شنبه 1 فروردین چهارشنبه 2 فروردین پنجشنبه 3 فروردین جمعه 4 فروردین جمعه 11 فروردین شنبه 12 فروردین یکشنبه 13 فروردین شماره تلفن آدرس
نقده دکتر پناهی     * * * * *   044-35434850 محمدیار ، خیابان امام خمینی(ره)
نقده دکتر نبی یار   * * * * * *   044-35433282 محمدیار خیابان امام
نقده دکتر عابدین اوغلی     * * *   *   044-35623949 نقده، خیابان فتوحی، اول خیابان پیروزی، روبروی ستاد نیروی انتظامی