English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ١٠ آذر ١٤٠٢
-->

     دستورالعمل فاکتور و پیش فاکتور

 

     پخش، توزیع و عرضه به منظور ویرایش

 

      دستورالعمل ثبت توزیع کنندگان

 

      فرآیند تایید توزیع کنندگان و اصناف

 

      فرآیند تایید مسولین فنی شرکتهای توزیعی، اصناف و بیمارستانها

 

        افزایش تاریخ اعتبار تمدید پروانه های ساخت

 

       برچسب اصالت

 

       جایگزینی دارو و ملزومات تولید داخل به جای اقلام برند

 

       دسترسی بیماران به داروهای مورد نیاز

 

       پرداخت فاکتور و صورتحساب های ملزومات پزشکی خریداری شده

 

       مدیریت منابع و مصارف

 

       تامین به موقع تجهیزات پزشکی و لزوم ارجاع تخلفات گرانفروشی به مبادی ذیربط

 

       تفویض اختیار قیمت گذاری تجهیزات و ملزومات پزشکی به وزارت بهداشت

 

       پوشش بیمه ای تغییرات قیمت ملزومات پزشکی (ست، سوزن و صافی) خدمات همودیالیز

 

       صدور جواز تاسیس

 

       آیین نامه مالی و معاملاتی

 

       معرفی مسئول فنی ملزومات پزشکی داروخانه

 

       معرفی نماینده توزیع در استانها و شهرستانها

 

       ثبت و صدور پراونه ساخت تجهیزات پزشکی

 

       شبکه توزیع تجهیزات پزشکی

 

       شیوه نامه نظارت و بازرسی از مراکز و واحدهای تامین، توزیع و عرضه تجهیزات و ملزومات پزشکی

 

       تفاهم نامه همکاری با سازمان تعزیرات حکومتی

 

       واردات

 

       آئین نامه تجهیزات و ملزومات پزشکی

 

       دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق تجهیزات پزشکی

 

       ضوابط ابلاغی در حوره تجهیزات پزشکی