English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ١١ آذر ١٤٠٢

تاریخچه مدیریت نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی

 

اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1376 فعالیت خود را در زمینه مدیریت تامین و نگهداشت تجهیزات پزشکی آغاز نمود. در سال 1395 با توجه به دستورالعمل های ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، این اداره به دو مدیریت تعمیر و نگهداشت تجهیزات پزشکی در حوزه معاونت امور درمان دانشگاه و نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی در حوزه معاونت غذا و دارو تبدیل و تقسیم وظایف گردید. این مدیریت پس از ایجاد زیر ساختهای مربوطه در سال 1397 در حوزه معاونت غذا و دارو تشکیل و فعالیت خود را آغاز نموده است.


اهداف:

هدف از تشکیل این مجموعه ساماندهی وضعیت ملزومات پزشکی مصرفی در چارچوب قوانین، ضوابطو دستورالعمل های ابلاغی در سطح مراکز درمانی تابعه در راستای بهبود خدمات ارائه شده به بیماران و نظارت بر نحوه تامین، توزیع، عرضه، مصرف، نگهداشت، کیفیت، ایمنی و اثربخشی این لوازم در این مراکز است.

از دیگر اهداف این مدیریت می توان به نظارت بر تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی در مراکز درمانی با انجام بازدیدهای ارزیابی مراکز دولتی، خصوصی، رسیدگی به شکایات واصله و ارجاع موارد به اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی و سایر مراجع به فراخور نیاز می باشد.