English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٢٦ آبان ١٣٩٧
-->


تعلیق پروانه های شرکت های مختلف تولید کننده مواد شوینده فاقد قفل کودک
استفاده از منتول در محصولات آرایشی و بهداشتی
استفادهاز روغن خشخاش در محصولات آرایشی و بهداشتی
ایجاد قفل کودک برای مایعات جرم گیر، سفیدکننده و گازپاک کن
محصولات اسیدی و قلیایی در بسته بنی با رنگهای جذاب برای کودکان
ضوابط پودرهای شوینده
مواد اولیه و واسطه شیمیایی برای تولید فرآورده های آرایشی و بهداشتی
♦ استفاده از رنگهای تیره و طرح های غیر جذاب و قفل کودک در بسته بندی مایعات اسیدی و قلیایی

♦ عملیات بین المللی پانجیا 8

ضابطه اوزان مجاز جهت تولید محصولات آرایشی و بهداشتی  (جدید ۹۳/۰۹/۲۹)

نامگذاری محصولات آرایشی و بهداشتی تولید داخل کشور


دستورالعمل اجرایی چک لیست ارزیابی و درجه بندی واحدهای تولیدی صنایع آرایشی و بهداشتی   (جدید 93/08/26)

                                                             ♦  چک لیست درجه بندی واحدهای تولیدی صنایع آرایشی و بهداشتی

                                                             ♦  فرم اطلاعات شماره یک

                                                             ♦  جدول شماره یک

                                                                       

حداقل ضوابط تاسیس و بهره برداری کارخانجات صنایع آرایشی و بهداشتی