English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٠١ ارديبهشت ١٣٩٨
-->

 

حذف نمک از فرمول ترکیبی ادویه مخلوط

 

الزامات ضروری جهت صدور پروانه های بهداشتی نمکهای خوراکی تصفیه شده

 

حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده نمک طعام

دانلود

بخشنامه کنترل عرضه نمک بدون ید

دانلود

تولید نمک به روش شستشو

دانلود