English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٢٦ آبان ١٣٩٧
-->


 

مدیریت نظارت بر امور دارو و مواد مخدر استان، سرکار خانم دکتر لعیا صدیق راد


تلفن تماس :۳۲۷۶۶۲۵۲

تمابر: ۳۲۷۶۵۶۵۷