English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٠١ ارديبهشت ١٣٩٨
-->

 

 

نمونه‌های ارسالی از ادارات و سازمان‌های مختلف از جمله: اداره نظارت بر مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و  بهداشتی، شبکه‌ها و مراکز بهداشت استان، اداره گمرک، پزشکی قانونی، استاندارد، اشخاص حقیقی و واحدهای تولیدی توسط بخش پذیرش آزمایشگاه دریافت و پس از کدگذاری، ثبت در دفاتر جداگانه و الصاق برچسب، جهت انجام آزمون‌های مورد درخواست به بخش‌های مربوطه ارسال می‌گردد. بایگانی، تنظیم آمار آزمایشگاه، ارسال نتایج آزمون‌ها وپاسخ گویی به ارباب رجوع و مسئولان فنی و  هماهنگی جهت بازدید افراد متقاضی، از دیگر وظایف دو کارمند شاغل در این بخش است.