English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٠١ ارديبهشت ١٣٩٨
-->

 

 

۱

بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص نظارت بر توزیع و عرضه داروهای تحت کنترل

نمایش

۲

دستورالعمل استفاده از داروهای اپیوئیدی

نمایش

۳

دستورالعمل نحوه بررسی درخواستهای مواد تحت کنترل جهت پروژههای تحقیقاتی

نمایش

۴

تحویل شربت متادون به مراکز خصوصی

نمایش

۵

پروتکل درمان به کمک تنتور اپیوم ویرایش مهر ۱۳۹۰

نمایش