English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٠١ مهر ١٣٩٩
-->

 

1)   

جلسات برگزار شده در قسمت تحقیق و توسعه معاونت غذا و دارو:

1- جلسه مربوط به پروپوزالهای "بررسی کیفیت نان لواش استان طی ده سال اخیر با توجه به آرد و گندم مصرفی" و "تعیین خواص و ویژگیهای لازم برای ارتقای کیفیت نان مصرفی استان" در تاریخ 1/4/1399 در محل جلسات

2- دفاع پروپوزال آقای دکتر امیری تحت عنوان"جداسازی و بررسی خصوصیات فناورانه میکروفلور پنیر سنتی ارومیه" در تاریخ 31/2/1399 در محل سالن شورا

3- دفاع پروپوزال آقای دکتر امیری تحت عنوان "طبقه بندی عسل" در تاریخ 3/2/1399 در محل سالن شورا

4- جلسه دفاع دو پروپوزال خانم دکتر اسلام پرست تحت عناوین "بررسی فراوانی تداخل دارو-داروی نسخ 3 گروه تخصص پزشکی داروخانه تخصصی تدبیر دانشگاه علوم پزشکی ارومیه" و "استقرار و بهینه سازی سیستم پشتیبان تصمیم گیر بالینی تداخلهای دارو با دارو در درمانگاه تخصصی تدبیر دانشگاه علوم پزشکی ارومیه" در تاریخ 21/12/1398 در محل جلسات

5- جلسه دفاع پروپوزال آقای دکتر سپهر تحت عنوان "بررسی رفتار جذب آنتی بیوتیکهای اکسی تتراسایکلین و سیپروفلوکساسین در خاک و دو گیاه کاهو و تربچه" در تاریخ 30/11/1398در سالن شورا

6- جلسه تعیین عنوان پروپوزال شیره انگور و بررسی نحوه آزمایشات دو طرح پنیر سنتی و طبقه بندی عسل استان دکتر امیری در تاریخ 13/11/1398 در محل سالن شورا