English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٠١ مهر ١٣٩٩
-->

 

 

 

ردیف

نام نام خانوادگی

سمت

رزومه

1

دکتر جلال غفارزاده

معاون غذا و دارو

رزومه

2

دکتر محمد علیزاده

هیات علمی مرکز تحقیقات مواد غذایی و آشامیدنی

رزومه

3

دکتر سکینه نوری

هیات علمی مرکز تحقیقات مواد غذایی و آشامیدنی

رزومه

4

دکتر آمنه اسلام پرست

مسئول بخش تحقیق و توسعه و دبیرکمیته HSR

رزومه

5

دکتر امیر رحیمی راد

مدیر آزمایشگاه کنترل غذا و دارو

رزومه

6

مهندس نسرین حقیقت افشار

سرپرست مدیریت نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

رزومه

7

دکتر زلیخا خوشبخت

مدیر تجهیزات پزشکی بیمارستان طالقانی

رزومه

8

مهندس سمیرا فهیمی

کارشناس نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

رزومه

9

مهندس نینا دلیری

کارشناس نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

رزومه

10

مهندس فرح زینالی

کارشناس نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

رزومه

11

مهندس سامال یگانه

کارشناس آزمایشگاه

رزومه

12

مهندس مریم عباسی

کارشناس آزمایشگاه

رزومه

13

مهندس خسرو قاسملویی

کارشناس آزمایشگاه

رزومه

14

دکتر مهدیه مشهدی

کارشناس آزمایشگاه

رزومه

15

مهندس الهام بنفشه چین

کارشناس آزمایشگاه

رزومه

16

دکتر سارا کهریزی

کارشناس دارویی

رزومه