English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٠١ ارديبهشت ١٣٩٨
-->

 

 

نام و نام خانوادگی

سمت

وظایف

دکتر فاطمه آقازاده

مدیر نظارت بر امور دارو و مواد مخدر

·         حسن اجرای قوانین و مقررات دارو

·         صدور مجوزها

·         فعالیت داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش دارو و مراکز MMT و DIC

·         تدارک و توزیع داروهای یارانه ای و تحت کنترل و شیر مصنوعی

·         کمبودهای دارویی

·         حسن اجرای دستورات قضائی

·         اطلاع رسانی در زمینه دارو

·         رسیدگی به شکایات

·         همکاری با کمیسیون ماده 20 داروخانه‌ها و کمیته واگذاری دانشگاه

دکتر فاطمه آقازاده

کارشناس دارو

·         امور تدارکات دارو و کمبودهای دارویی

·         جانشین مدیریت نظارت بر امور دارو و مواد مخدر

دکتر زهرا بلوکی

کارشناس دارو

·         امور اطلاع رسانی دارو و سموم، ADR و ریکال و وب سایت

·         اعلام قیمت داروها

دکتر میروحید علوی

کارشناس دارو

·         امور شرکتهای پخش دارو

·         امور داروهای قاچاق و غیر مجاز

·         رسیدگی به شکایات

·         ترخیص دارو

دکتر الهه عزیزی

کارشناس دارو

·         امور داروخانه ها

دکتر منیره احمدی فر

کارشناس دارو

·         امور داروهای مخدر و تحت کنترل

دکتر مرتضی ریخته گر

کارشناس دارو

·         امور داروهای مخدر و تحت کنترل

فاطمه آقاپور

تکنسین دارو

·         آمار و برنامه عملیاتی

·         شیر مصنوعی

سمانه علیدوست

تکنسین دارو

·         صدور پروانه ها

·         رسیدگی به شکایات

راضیه خرسندی

تکنسین دارو

·         امور داروهای مخدر و تحت کنترل

رضا دنیازاد

انباردار

·         امور انبار تدارکات دارو