English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٢٦ خرداد ١٤٠٠
-->

مدیر تجهیزات و ملزومات پزشکی، آقای دکتر سعید مجیدی

 


تلفکس:  32764546