English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٠١ مهر ١٣٩٩
-->

 

 

نام نام خانوادگی

سمت

دکتر لعیا صدیق راد

مدیر تجهیزات و ملزومات پزشکی

مهندس حسن پور

کارشناس تجهیزات پزشکی

مهندس صباحی

کارشناس تجهیزات پزشکی

مهندس علیزاده

کارشناس تجهیزات پزشکی

دکتر مجیدی

کارشناس تجهیزات پزشکی

مهندس محرم زاده

کارشناس تجهیزات پزشکی