English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ١١ آذر ١٣٩٩
-->

 

 

همزمان با شروع فعالیت واحدهای تولیدی فرآورده های گیاهی، گروه کارشناسی فراورده های گیاهی از سال ۱۳۶۰  در معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بصورت رسمی نظارت بر فراورده های گیاهی را آغاز نمود.
در سال ۱۳۷۶ ، اداره داروهای گیاهی در چارت سازمانی معاونت غذا و دارو به عنوان یکی از ادارات تابعه اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر به رسمیت شناخته شد .
با افزایش تنوع فرآورده‌های طبیعی، برای تمرکز بیشتر بر روی این فرآورده‌ها در دی‌ماه ۱۳۸۵، اداره داروهای گیاهی به اداره داروهای طبیعی تغییر نام یافت.
با عنایت به بند(7) ماده ۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه و ابلاغ سند توسعه طب سنتی ایرانی – اسلامی و توسعه روزافزون این فراورده ها در خرداد ماه ۱۳۹۲ اداره کل نظارت و ارزیابی داروهای طبیعی و سنتی تشکیل و در مهرماه همان سال با ادغام فراورده های مکمل ”اداره کل فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل“ تشکیل گردید.  همچنین با عنایت به سیاست های کلان وزارت بهداشت در راستای اجرای تمرکز زدایی و تفویض اختیار امور اجرایی،  اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل در اردیبهشت سال 97 در معاونت غذا و دارو ارومیه تشکیل گردید.