English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٠١ ارديبهشت ١٣٩٨
-->

در این بخش نمونه های برداشت شده از کارخانجات تحت پوشش جهت نظارت های ادواری، محصولات وارداتی، نمونه های ارسالی از شبکه های بهداشت ودرمان شهرستانهای استان، مرکز بهداشت ارومیه، واحدهای تحت امر نیروی انتظامی، اشخاص حقیقی و... دریافت و پس از ثبت در نرم افزار مربوطه و کد گذاری جهت انجام آزمون های لازم به آزمایشگاه ارسال و نمونه های شاهد نیز در انبار نمونه ها نگهداری می گردد. یک نفر کارشناس تغذیه در این بخش مشغول به فعالیت می باشد.