English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٠١ ارديبهشت ١٣٩٨
-->

این بخش مسئول نظارت و نمونه برداری از مراکز تولیدی، نگهداری مواد غذایی و آشامیدنی؛  نظارت بر سطح عرضه محصولات آرایشی و بهداشتی؛ و انجام بازرسی مشترک با سایر سازمان های مربوطه می باشد. در مجموع نه نفر شامل دو نفر دکترای دامپزشکی، سه نفر کارشناس صنایع غذایی، دو نفر کارشناس تغذیه، یک نفر کارشناس شیمی و یک نفر کارشناس زیست شناسی در این بخش مشغول به فعالیت می باشند.