English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٠١ ارديبهشت ١٣٩٨
-->

در این بخش مدارک متقاضیان صدور پروانه‌های بهره‌بردای، مسئول فنی و ساخت مورد بررسی مقدماتی قرار گرفته و سپس در جلسات هفتگی کمیته فنی صدور پروانه‌های بهداشتی مطرح و در صورت تائید کمیته پروانه‌های مورد نظر صادر و به متقاضیان تحویل می‌گردد. یک نفر کارشناس صنایع غذایی در این بخش مشغول به فعالیت می‌باشد.


برگشت به صفحه قبلی