English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ٠٨ بهمن ١٤٠٠
-->

 

 

 

تاريخچه مديريت نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

مدیریت نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از سال ۱۳۸۱ فعالیت خود را به صورت مستقل آغاز كرده است.

هدف كلی این مجموعه، ایجاد نظام نظارتی مستمر جهت ارتقای سطح ایمنی مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی است.

این مدیریت در سال ۱۳۹۰ موفق به اخذ گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 در واحدهای زیر مجموعه خود گردیده است.

وظایف ستادی این مدیریت در حال حاضر توسط پانزده نفر نیرو (سه نفر دامپزشک، دو نفر کارشناس ارشد صنایع غذایی و ده نفر کارشناس رشته‌های علوم تغذیه، صنایع غذایی، شیمی و کشاورزی) به انجام می‌رسد. تعداد ۱۹ نفر کارشناس نیز مشغول انجام امور مرتبط با این مدیریت در شانزده شبکه بهداشت و درمان شهرستان‌های استان می‌باشند.


اهم وظایف:

  • بررسی و صدور مجوزهای بهداشتی شامل پروانه‌های بهره‌برداری بهداشتی، مسئول فنی، ساخت و شناسه نظارت جهت كلیه موسسات مشمول قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
  • نظارت مستمر بر فعالیت مراكز تولید و بسته‌بندی مواد خوراكی، ‌آشامیدنی، ‌آرایشی و بهداشتی، ‌سردخانه‌ها، ‌انبارهای نگهدای مواد غذایی‌ و معرفی متخلفین به مراجع قضایی و ذیصلاح
  • بررسی و صدور مجوزهای ورود و ترخیص مواد خوراكی، ‌آشامیدنی، ‌آرایشی و بهداشتی جهت ارائه به گمرك
  • بررسی و صدور گواهی‌های بهداشت برای صادرات مواد خوراكی، ‌آشامیدنی، ‌آرایشی و بهداشتی
  • آموزش مسئولین فنی کارخانجات و همچنین آموزش همگانی در زمینه مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
  • همکاری در زمینه پیشگیری و مبارزه با قاچاق یا عرضه غیرمجاز اقلام خوراكی، ‌آشامیدنی، ‌آرایشی و بهداشتی
  • رسیدگی به شكایات مردمی در مورد کیفیت مواد خوراكی، ‌آشامیدنی، ‌آرایشی و بهداشتی مجاز تولید داخل و وارداتی