English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ١٠ آذر ١٤٠٢نشانی:

ارومیه، ابتدای جاده سلماس، خیابان شهید قلی‌پور، معاونت غذا و دارو، دانشگاه علوم پزشکی   و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان‌غربی

تلفن دفتر معاونت:

044-32788868

 تلفنخانه: 

-322775121-32765557

نمابر:

044-32765657

کد پستی:

57176-83786