English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ١١ آذر ١٤٠٢
-->
 

درج تاریخ تولید و انقضاء شیر پاستوریزه

دانلود

نامگذاری محصولات آرایشی و بهداشتی تولید داخل کشور

دانلود

حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای بسته بندی مواد غذایی فرآیند شده

دانلود

شرایط پذیرش مسئول فنی واحدهای تولیدی لبنیات

دانلود

بخشنامه آبلیمو از آب لیموی تازه و از کنسانتره

 دانلود

دستورالعمل و راهنمای درج نشانگر رنگی تغذیه ای

 دانلود

ممنوعیت مصرف دی اتانول آمین در مایع ظرف شویی دستی

دانلود

حداقل ضوابط  برچسب گذاري مواد خوراکی و آشامیدنی  (۹۳/۱۰/۲۸)

دانلود

لیست فرآورده های مشمول اخذ پروانه کارگاهی (94/3/24)

دانلود

بخشنامه ضابطه مندرجات بسته بندی فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل، شیر خشک (برچسب اصالت)( 94/03/16)

دانلود

دستورالعمل صدور پروانه بهداشتی ساخت جهت صادرات  ( 94/02/05)

دانلود

ممنوعیت استفاده از دستگاه سانتریفیوژ (تخم مزغ شکن) ( 93/12/25)

دانلود

دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه بهداشتی ساخت(استفاده از ظرفیت خالی)  ( ۹۳/۱۲/۱۱)

دانلود

حداقل وزن آبکش کنسرو ماهی محصولات داخلی و وارداتی  (۹۳/۰۹/۲۹)

دانلود

ضابطه اوزان مجاز جهت تولید محصولات آرایشی و بهداشتی  ( ۹۳/۰۹/۲۹)

دانلود