English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ١١ آذر ١٤٠٢

 

 فرم زرد ADR با ثبت کد ملی و تاریخ جدید 1400/06/14  

نمایش


هشدارهای ایمنی مربوط به عوارض چشمی پنتوزان پلی سولفات سدیم    99/12/19  

نمایش


هشدارهای ایمنی در رابطه با مصرف ضد التهاب های غیر استروئیدی در دوران بارداری     99/12/19  

نمایش


فرم زرد ADR

نمایش


اطلاعیه مرکز ADR در خصوص گلوکوکورتیکوییدها

نامه   اطلاعیه


اطلاعیه مرکز ADR داروی مگلومین آنتی موان

نمایش


اطلاعیه شماره ۱۰۸ مرکز ADR

نمایش


اطلاعیه شماره ۱۰۹ مرکز ADR

نمایش


اطلاعیه شماره ۱۱۰ مرکز ADR

نمایش


طلاعیه شماره ۱۱۱ مرکز ADR

نمایش


ADR اطلاعیه های

نمایش


اطلاعیه شماره ۱۰۸ مرکز ADR

نمایش