English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٨ بهمن ١٤٠١

 

 

  نام و نام خانوادگی:

:

دکتر مهدی رهبر

سمت

:

مدیر نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو

شماره تلفکس

:

32764546- 044