English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٨ بهمن ١٤٠١

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

مهندس ناصر غضنفری

کارشناس فرآورده های طبیعی-سنتی-مکمل و شیرخشک

داخلی 274

مهندس فرهود اشرفی

کارشناس فرآورده های طبیعی-سنتی-مکمل و شیرخشک

داخلی 277

دکتر آیرین کریمی

کارشناس فرآورده های طبیعی-سنتی-مکمل و شیرخشک

داخلی 276

دکتر مهشید کاظم زاده

کارشناس فرآورده های طبیعی-سنتی-مکمل و شیرخشک

داخلی 272