English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ٠٨ بهمن ١٤٠٠
-->

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

مهندس فرزاد صیادی فر

سرپرست اداره فرآورده های طبیعی-سنتی-مکمل و شیرخشک

شماره مستقیم: 32758345-044

داخلی 270

مهندس ناصر غضنفری

کارشناس فرآورده های طبیعی-سنتی-مکمل و شیرخشک

داخلی 274

مهندس فربود اشرفی

کارشناس فرآورده های طبیعی-سنتی-مکمل و شیرخشک

داخلی 277

دکتر سارا نقی زاده

کارشناس فرآورده های طبیعی-سنتی-مکمل و شیرخشک

داخلی 276

دکتر مهشید کاظم زاده

کارشناس فرآورده های طبیعی-سنتی-مکمل و شیرخشک

داخلی 272