English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ١١ آذر ١٤٠٢

 

 

تاریخچه 

نحوه‌ي تجويز و مصرف دارو در هر کشور يکي از ارکان مهم در نظام سلامت تلقي مي‌شود و منطقي بودن روند دارو درماني در جامعه از طريق تعيين شاخص‌هاي وابسته به آن قابل اندازه‌گيري است. جمع‌آوري داده‌هاي مربوط به تجويز و مصرف دارو و استخراج شاخص‌ها از آن در کشورهاي مختلف با توجه به سياست‌هاي دارويي حاکم در آن کشورها با روش‌هاي گوناگون ازجمله نمونه‌گيري‌هاي کوچک و يا مستمر صورت مي‌گيرد.

تجويز نادرست و غير منطقي دارو علاوه بر تحميل هزينه هاي هنگفت بر مردم، دولت و اتلاف منابع، منجر به کاهش کيفيت ارايه خدمات پزشکي نيز مي گردد. ايجاد مقاومت هاي ميکروبي وسيع در مقابل داروهاي آنتي ميکروبيال، بروز عوارض جانبي ناشي از استفاده روزافزون از داروهاي تزريقي،NSAID  ها، افزايش عوارض مربوط به تجويز غيرمنطقي و غير ضروري داروهاي کورتيکواستروئيدي و افزایش موارد عارضه دار تداخلات دارويي در نتيجه تجويز اقلام دارويي متعدد در يک نسخه(Polypharmacy)  تنها بخش کوچکي از خسارات جبران ناپذيري است که در نتيجه تجويز و مصرف غيرمنطقي دارو بر پيکره سلامت و اقتصاد جامعه وارد مي شود.

فعاليت عملي كميته تجویز و مصرف منطقی دارو بصورت خود جوش به دنبال برگزاري سمينار تجويز منطقي دارو در خرداد ماه 1375در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در برخی از دانشگاههای علوم پزشکی از جمله دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آغاز گردید و طی تلاش و پی گیری فعالان این عرصه با توجه اهمیت فرهنگ تجویز و مصرف منطقی دارو در کشور و لزوم ایجاد ساختارهای مناسب اجرایی و نظارتی آیین نامه تشکیل این کمیته ها با امضای مقام محترم وزرات بهداشت و درمان در مهر ماه 1388 به کلیه دانشگاههای سطح کشور ابلاغ شد که روسای محترم دانشگاهها به عنوان ریاست این کمیته مسئولیت مستقیم تشکیل کمیته ها را عهده دار شدند. پس از ابلاغ این آیین نامه قدرت اجرایی و نظارتی کمیته ها افزایش یافته و همکاری رسمی سازمانهای بیمه گر و سازمان نظام پزشکی و انجمن داروسازان با این کمیته ها در راستای ارتقاء فرهنگ تجویز و مصرف دارو آغاز شد .

 کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو از سال 1385 با نام کمیته علمی بررسی نسخ در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آغاز به کار نموده است. نتایج بدست آمده در طی چندین سال فعالیت کمیته نشان می دهد که روند تجویز تغییرات مطلوب داشته که مبنای حصول این نتایج بر اساس تذکراتی چون پرهیز از تجویز اشکال تزریقی داروها ، توأم درمانی های نابجا ، علامت درمانی و... از طریق این کمیته به پزشکان بوده است. گفتنی است بهبود روند تجویز تنها بخشی از اهداف کلی می باشد و مواردی چون ارتقاء فرهنگ جامعه در رابطه با دارودرمانی ، بهبود کیفیت و کنترل قیمت داروها نیز باید در نظر گرفته شود.نظر به اهمیت موضوع و در راستای اجرای وظایف و سیاست های وزارت متبوع،کمیته تجویز و مصرف منطقی داروی دانشگاه فعالیت خود را رسما اغاز کرده است.